O rádiu

Sme svieže, nové rádio, ktoré ponúka skutočnú pastvu pre uši.

Zatiaľ začíname, testujeme, vylepšujeme, až kým nenaplníme našu víziu.

Tou je priniesť do „vzduchu“ výberový a mienkotvorný obsah, dostupný pre každého.
Aktuálne pre vás vysielame kvalitnú muziku každý deň od 6:00 do 23:00 a samozrejme, kázne, či prednášky od rôznych speakrov.